-Speed Riders-

Žádný zbraně , šeredný baby a blbý kecy !!!

Kalendář

Z diskuze...

ZÁKONÍK

Podle tohoto zákoníku se budou řídit všichni členové SPEED RIDERS.

-Zákoník-

1. Každý člen musí dát vědět a udat důvod, že jse nezúčastní vyjížďky.(Před vyjížďkou mluvčímu dané obce.)


2.Vyjížďka bude oznámena minimálně 8 dní dopředu.

3.Každý bude vyjadřovat svoje názory na rovinu, soukromé konflikty si členové budou řešit spolu.

4.Zákládající členové mají vyšší hodnotu slova.

5.Do diskuze je zakázáno psát vulgární výrazy.

6.Většina problémů se bude řešit formou hlasování.

7. Každý nový člen předstoupí před všechny stávající členy, kteří o něm budou hlasovat.

8.Členové se navzájem nebudou plést do osobních vztahů.

9.Při opakovaném porušení zákoníku bude svolána schůze,za účelem vyřešit daný problém.


 
http://bannerbreak.com/banners/2/761/120534161916954782.gif Free Banner Maker